Mobilář.cz » Jablíčkář.cz » Apple zapomíná na inovace. V žebříčku inovativních společností se propadl na sedmnácté místo