Mobilář.cz » Jablíčkář.cz » Místo peněz jen produkty. Instruktoři výukových programů si stěžují, že jim Apple platí pouze v naturáliích