Mobilář.cz » Jablíčkář.cz » Photoshop CC míří na iPad. Adobe spustilo testování pro zájemce