Mobilář.cz » Jablíčkář.cz » Jednodné aplikace pro iPad a Mac přináší chaos. A to jak pro vývojáře, tak pro uživatele