Mobilář.cz » Jablíčkář.cz » Vaše Apple zařízení vám pomohou se správnou technikou i délkou mytí rukou

Vaše Apple zařízení vám pomohou se správnou technikou i délkou mytí rukou

V souvislosti s aktuální pandemií koronavirové infekce se velmi často zdůrazňuje správná hygiena rukou. Ta je samozřejmě důležitá nejenom v průběhu pandemie, ale prakticky pořád. Lidé by si obzvlášť v současné situace měli často, důkladně a po dostatečně dlouhou dobu mýt ruce. Někdy může být těžké udržet si přehled o tom, kdy jste si naposledy myli ruce, a každého také nebaví počítat, zda si umývá ruce dostatečně […]

Importováno: 18. Března 2020 (20:00), Jablíčkář.cz Jablíčkář.cz

Trvalý odkaz: https://jablickar.cz/vase-apple-zarizeni-vam-pomohou-se-spravnou-technikou-i-delkou-myti-rukou/