Mobilář.cz » Jablíčkář.cz » Pomocí této zkratky pro iOS odstraníte z fotografie před jejím odesláním všechna citlivá data