Mobilář.cz » Jablíčkář.cz » Technika bez očí: Buďte očima nevidomých s aplikací Be My Eyes

Technika bez očí: Buďte očima nevidomých s aplikací Be My Eyes

Co se týče osob se zrakovým handicapem, tak jsou pro ně samozřejmě některé věci velmi komplikované. V určitých případech je dokonce až nemožné vykonat některé činnosti samostatně, bez pomoci technologií či vidícího člověka. Ať už se jedná o roztřídění prádla podle barev, zkontrolování čistoty oblečení, anebo kontrola, zdali jsou dobře vysáty střepy po rozbitém hrnku. S některými úkony zvládnou pomoci aplikace pro rozpoznávání barev, textů nebo produktů, […]

Importováno: 6. Září 2020 (16:00), Jablíčkář.cz Jablíčkář.cz

Trvalý odkaz: https://jablickar.cz/technika-bez-oci-budte-ocima-nevidomych-s-aplikaci-be-my-eyes/